Projekt Frühling 2015

10982077_812161015519819_5867148142742377391_o

Liebe Kunden!
Mit dem Projekt von AnFaCreative wurden wieder 10% des Verkaufserlöses des Ostermarktes 2015 nach Vietnam geschickt.
Die Spenden sind den krebskranken Kindern in Ho Chi Minh Stadt zugutegekommen.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Kunden dafür bedanken.
Wie versprochen wird die nächste Hilfe nach Weihnachten 2015 erfolgen.
Herzlichen Dank, und Alles Gute!

AnFaCreative – Tam Le Steiger

Bếp Ăn Nhân Ái

DANH SÁCH ỦNG HỘ/ Spende Liste:

Chương trình tặng quà cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh Viện Ung Bướu TP.HCM ngày 12/04/2015

  01. Anh Andrew Vinh Ngô 500.000 đ
  02. Hai bác Ngô Quang Bàn va Bùi Minh Túy 500.000 đ
  03. Bạn Alex Hiển Trần 250.000 đ
  04. Chị Helena Phan 500.000 đ
  05. Anh Tam Nguyen 500.000 đ
  06. Chị Joanna Nguyen 300.000 đ
  07. Bạn Noi Ay Binh Yen 600.000 đ
  08. Bạn Tam Le Steiger 9.000.000 đ
  09. Anh Hiep T Nguyen 500.000 đ
  10. Anh Hung Ly 300.000 đ
  11. Bạn Le Nguyen Thao 300.000 đ
  12. Anh Duc Nguyen USA 500.000 đ
  13. Bạn Truc Tan Truong 500.000 đ
  14. Bạn Nguyễn Đăng Tuấn 500.000 đ
  15. Nghệ sĩ hài Hoài Tâm 500.000 đ
  16. Bạn Le Nguyen Thao 500.000 đ
  17. Chị Bùi Thị Nhi 500.000 đ
  18. Bạn Hoang Le Hanh Soa 500.000 đ
  19. Chị Truc Panda 400.000 đ
  20. Bạn Nguyễn Kim Xuyến 10.000.000 đ
  21. Chị Juliana Phan (Cadana) 2.000.000 đ
  22. Gia đình anh Hon Wong 1.000.000 đ
  23. Bạn Kim Oanh Ho Thi 500.000 đ
  24. Bạn Hồng Vân (Úc) 1.500.000 đ
  25. Bạn Kim Nga 1.000.000 đ
  26. Bạn Lys Penelope 500.000 đ
  27. Chị Liêu Thư Linh 500.000 đ
  28. Anh Trần Phát Giã 200.000 đ
  29. Anh Từ Phát Cần 200.000 đ
  30. Anh Trần Phát Quang 200.000 đ
  31. Anh Vĩ Minh Hinh 200.000 đ
  32. Anh Lý Trí Quảng 200.000 đ
  33. Anh Quan Phát Văn 200.000 đ

Tổng cộng : 35.350.000 đ

https://www.facebook.com/bepannhanai?ref=ts&fref=ts